Teoricentralen faktabanken sverige

Parkera

Vad innebär det att parkera? Vi förklarar vad som menas med parkering och i vilka situationer du får parkera på andra sidan vägen.

All uppställning av fordon räknas som parkering, oavsett om föraren befinner sig i eller vid fordonet. Ett fordon får bara stannas eller parkeras på högra sidan i färdriktningen utom vid spårvägs- och järnvägsspår eller på enkelriktad gata.