Teoricentralen faktabanken sverige

Pedaler

Vad är pedaler? Vi förklarar vad pedaler i en bil är för något, vad de används för och vilka positioner de har i relation till varandra.

Pedaler används i en bil för att kontrollera gas, broms och koppling. På en manuellt växlad bil sitter kopplingen längst till vänster, bromsen i mitten och gasen till höger. 

Manuellt växlade fordon har pedaler för koppling, broms och gas, medan automatväxlade fordon endast har pedaler för broms och gas.