Teoricentralen faktabanken sverige

Plankorsningsskärm

Vad är en plankorsningsskärm? Vi förklarar vad en plankorsningsskärm för något och i vilka utföranden du kan stöta på de.

En plankorsningsskärm är ett vägmärke som används för att markera en plankorsning, den är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara antingen liggande eller stående.