Teoricentralen faktabanken sverige

Prestationsförmåga

Vad är prestationsförmåga? Vi förklarar vad som menas med prestationsförmåga och ger ett praktiskt exempel på hur stress kan påverka prestationsförmågan.

Prestationsförmågan är vår förmåga att prestera, exempelvis så är vår prestationsförmåga på topp under måttlig stress. Men vid hög stress så kan din prestationsförmåga sjunka.