Teoricentralen faktabanken sverige

Registreringsbesiktning

Vad innebär en registreringsbesiktning? Vi förklarar vad en registreringsbesiktning är för något samt hur den skiljer sig från en kontrollbesiktning.

En registreringsbesiktning krävs när du har gjort en ändring eller vill registrera ditt fordon i Sverige. Den utförs för att säkerställa fordonets tekniska identitet och se till att det uppfyller säkerhets- och miljökrav samt för att fastställa uppgifter till vägtrafikregistret.

När ditt fordon genomgår en registreringsbesiktning handlar det om att registrera ett tidigare oregistrerat fordon eller få ändringar av fordonet godkända. En kontrollbesiktning, alltså en vanlig besiktning av bil, är en regelbunden kontroll av de fordon som redan finns på vägarna i Sverige.