Teoricentralen faktabanken sverige

Rörlig blick

Vad innebär rörlig blick? Vi förklarar vad man menar med rörlig blick och i vilka moment det är särskilt viktigt att ha denna färdighet.

Rörlig blick innebär att du tar in det som händer i omgivningen. Inne i en stad är det viktigt att ha rörlig blick och titta på exempelvis fotgängare nära vägen. Rörlig blick brukar öka naturligt med körerfarenheten.