Teoricentralen faktabanken sverige

Sammanvävning

Vad innebär sammanvävning? Här hittar du beskrivningen för vad detta begrepp innebär i praktiken och hur vägmärket som upplyser om detta används.

Sammanvävning innebär att två körfält eller körbanor löper samman och att förarna ska anpassa sig till de nya förhållandena på platsen. Detta markeras med ett vägmärke, vägmärket kan även användas som en förberedande upplysning, avståndet anges då på en tilläggstavla.