Teoricentralen faktabanken sverige

Självinsikt

Vad innebär självinsikt? Lär dig definitionen av självinsikt och varför det är en viktig egenskap att besitta som bilförare.

Att ha självinsikt betyder att vara en person som är medveten om sina brister och tillgångar; att vara en person som vet hur man själv fungerar som individ. Det är en viktig del av att vara en trygg bilförare då man anpassar sig efter situationen och sina egna förmågor.