Teoricentralen faktabanken sverige

Självkontroll

Vad innebär självkontroll? Vi förklarar definitionen för självkontroll och går igenom varför det är en viktig egenskap hos bilförare.

Självkontroll är en psykisk viljehandling att behärska sina impulser, känslouttryck, och instinkter. Exempelvis så kan en person som besitter självkontroll bättre stå emot grupptryck där vännerna försöker få de att visa hur snabbt bilen kan köra.