Teoricentralen faktabanken sverige

Släpkärra

Vad är en släpkärra? Vi förklarar definitionen av en släpkärra och vilka olika benämningar de kan ha baserat på dess dragfordon.

Släpkärra, är hjulfordon utan motor, som är avsedda att dras efter motorfordon. En släpkärra har en eller två axlar placerade ungefär på mitten, och utövar en större vertikal belastning på bilens draginrättning. Husvagnar fungerar enligt denna princip. Släpkärra kallas ofta "jigg", när den dras efter en tung lastbil.