Teoricentralen faktabanken sverige

Släpvagn

Vad är en släpvagn? Vi förklarar vad som definierar en släpvagn och vad deras syfte är. Gör det enkelt att förstå ord och termer med vår ordbok!

Släpvagn, eller släp, är hjulfordon utan motor, som är avsedda att dras efter motorfordon. Mellan släpvagn och dragfordon finns en draganordning. En egentlig släpvagn har minst två axlar och utövar en relativt liten vertikal belastning på bilens draginrättning.