Teoricentralen faktabanken sverige

Släpsläde

Vad är en släpsläde? Lär dig vad en släpsläde är för något och vad de vanligtvis används till. Vi förklarar trafikrelaterade termer och ord i vår ordbok!

En släpsläde är ett släpfordon på medar som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap, de används vanligtvis för frakt av gods.