Teoricentralen faktabanken sverige

Smörjsystem

Vad är ett smörjsystem? Vi förklarar vad ett smörjssystem är för något, vilket roll det fyller och hur det fungerar i praktiken.

Smörjsystemet är en integrerad del av varje kolvförbränningsmotor och är absolut nödvändigt för motorsmörjning och därmed smidig motordrift.

Alla motorns rörliga delar smörjs hela tiden med olja för att förhindra skärning eller liknande. Utan motorolja går motorn snabbt sönder. Om oljelampan börjar lysa så måste du genast stanna bilen, stänga av motorn och sedan fylla på med olja.