Teoricentralen faktabanken sverige

Snödrev

Vad innebär snödrev? Vi förklarar vad som definierar snödrev och i vilka situationer du kan stöta på snödrev i praktiken.

Snödrev innebär att snö från marken lyfts upp i luften av vind och driver med luftströmmen. Vindstyrkan måste vanligen vara ganska hög för att snödrev skall uppstå. Snödrev räknas inte som nederbörd. Vid en snöstorm kan det förekomma både snönederbörd och snödrev på samma gång.