Teoricentralen faktabanken sverige

Stabilt sidoläge

Vad innebär stabilt sidoläge? Vi förklarar vad stabilt sidoläge är för något och erbjuder en steg-för-steg guide för hur du går tillväga.

Stabilt sidoläge är en kroppsposition som används för att hålla luftvägarna öppna hos en medvetslös person, samt för att förhindra att de blockeras av magsäcksinnehåll i händelse av kräkning.

Hur du placerar en person i stabilt sidoläge:

Börja med att lägga den medvetslösa personen på rygg. Lägg armen närmast dig rakt ut med handflatan uppåt.

  1. Lägg den bortre armen tvärs över bröstet med handryggen mot kinden. Håll kvar greppet, medan du vinklar upp personens bortre knä med din andra hand.
  2. Tryck på knät och vänd personen försiktigt mot dig själv.
  3. Dra ut övre benet och vinkla både höften och knäet för att kroppen ska ligga stabilt.
  4. Justera personens hand under kinden så att luftvägarna hålls öppna. Se till att huvudet inte kan falla framåt.

Ring 112 efter att personen har lagts i stabilt sidoläge, eftersom hen måste undersökas av läkare så snabbt som möjligt. I väntan på att ambulansen kommer ska personen hållas under uppsikt. Du bör regelbundet titta, lyssna och känna om personen andas. Var uppmärksam på om personen blir sämre.