Teoricentralen faktabanken sverige

Stannande

Vad innebär stannande? Vi förklarar definitionen av stannande och i vilka situationer detta skiljer sig från en parkering.

Stannande innebär att fordonet är stillastående av en annan anledning än för att:

  • Undvika fara
  • Trafikförhållandena kräver det
  • Parkera