Teoricentralen faktabanken sverige

Stopp

Vad innebär stopp? Vi förklarar vad som definierar ett stopp, hur det skiljer sig från en parkering och vilka regler som finns för stopp i trafiken.

Stopp innebär att bilen stannar helt och hållet. Till skillnad från ett stopp, så är en parkering ett stopp som inte krävs för lastning eller in- eller urstigning av passagerare.

Vid en stoppskylt så måste du stanna, medan du vid ett stoppförbud inte får stanna om inte situationen kräver det.