Teoricentralen faktabanken sverige

Stopplikt

Vad innebär stopplikt? Vi förklarar vad stopplikten innebär och vilka regler som finns för de, samt vad syftet med de är.

Vägmärket “Stopplikt", eller en stoppskylt, innebär att du alltid måste stanna vid korsningen.

  • Finns det en stopplinje ska du stanna vid denna, annars ska du stanna direkt innan du kör ut på den korsande vägen. Att du ska stanna ända framme vid korsningar med stopplikt är för att se och synas så bra som möjligt.
  • Vid kö kan du inte stanna bakom den framför och sedan hänga på, utan varje förare måste göra ett eget stopp.

Att bryta mot stopplikt är väldigt allvarligt och kan leda till att du får ditt körkort indraget. Det finns en poäng med att stopplikten sitter där. Tanken är att du ska stanna upp helt och sedan se dig för noga innan du fortsätter. Det räcker alltså inte med att bromsa in lite eller att bara sänka hastigheten.