Teoricentralen faktabanken sverige

Styrsystem

Vad är ett styrsystem? Vi förklarar vad styrsystemet är för något och hur det fungerar i praktiken. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Styrsystemet är det system som sammanbinder hjul och ratt. Det är alltså styrsystemet som gör att bilen ändrar riktning när du vrider på ratten,. De allra flesta personbilar använder sig idag av servostyrning, där nyare bilar har elektrisk serovstyrning.