Teoricentralen faktabanken sverige

Svaveldioxid

Vad är svaveldioxid? Vi förklarar vad svaveldioxid är för något och hur den uppstår, samt hur stor andel av dagens utsläpp av gasen som kommer från trafiken.

Svaveldioxid, SO₂, är en färglös och hostretande gas. Gasen bildas naturligt då biologiskt material bryts ner. Den uppstår även vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen.

Inrikes transporter står för drygt en procent av dagens utsläpp av SO₂ i Sverige. Det har minskat med nästan 98 procent sedan 1990 till följd av användning av bränslen till exempel bensin, dieselolja och flygfotogen med lägre svavelhalt.