Teoricentralen faktabanken sverige

Svängningsutrymme

Vad innebär svängningsutrymme? Vi förklarar vad som menas med svängningsutrymme och hur det kan se ut i praktiken för olika fordon.

Svängningsutrymme är det utrymme som behövs för dig att genomföra en sväng. Om du gör en skarp sväng, exempelvis en U-sväng, så behövs mer utrymme än om du svänger mindre skarpt. Längre fordon behöver mer svängningsutrymme, exempelvis så behöver buss och lastbil mycket mer utrymme för att svänga än en personbil.