Teoricentralen faktabanken sverige

Synfält

Vad innebär synfält? Vi förklarar vad som menas med ordet synfält och hur människans synfält är uppbyggt av direktseende och periferiseende.

Människors synfält är i normala fall cirka 180 grader, det vill säga en halvcirkel. 1–2 % av synfältet utgörs av det som kallas för centralseendet, eller även kallat för direktseendet. Det är denna del som du ser skarpt, exempelvis vad som står på en skylt. Periferiseende är den del av synfältet som ligger utanför centralseendet och utgör resterande 98–99 % som vi inte kan uppfatta eller se lika bra. Detta försämras när vi är trötta eller alkoholpåverkade. Vi kan upptäcka saker med periferiseendet, men måste använda centralseendet för att tydligt kunna se vad det är. Tänk dig att du fokuserar på en punkt (centralseende). Allt annat som du inte har i fokus är periferiseende och det är inte lika skarpt som ditt centralseende.