Teoricentralen faktabanken sverige

Synnedsättning

Vad är en synnedsättning? Vi förklarar vad som definierar en synnedsättning och hur man kan drabbas av en synnedsättning.

En synnedsättning innebär att en person har en nedsatt syn, per definition så innebär det att en person med glasögon eller linser har en synskärpa på 0,3 eller sämre, eller ett synfält på mindre än 20 grader. Det är möjligt att födas med synnedsättningar, att råka ut för de genom livet i samband med olycka eller sjukdom, eller att utveckla de senare i livet på grund av ålder.