Teoricentralen faktabanken sverige

Tabellorienteringstavla

Vad är en tabellorienteringstavla? Vi förklarar vad detta vägmärke innebär, vad som är bra att tänka på och vilka färdrikningar som gäller.

En tabellorienteringstavla är ett vägmärke som fungerar som en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.