Teoricentralen faktabanken sverige

Tabellvägvisare

Vad är en tabellvägvisare? Vi förklarar vad detta vägmärke innebär, var du kan stöta på det och vilket syfte det fyller.

En tabellvägvisare är ett vägmärke som är uppsatt strax innan en korsning, cirkulationsplats eller vid utfarten från en cirkulationsplats. Dess syfte är att visa olika destinationer och dess avstånd och/eller körriktning.

Används märket i anslutning till ett sjukhusområde, industriområde eller motsvarande får området anges överst på märket utan riktningsangivelse.