Teoricentralen faktabanken sverige

Teorikunskaper

Vad innebär teorikunskaper? Vi förklarar vad som menas med teorikunskaper, varför de är viktiga och hur du samlar på dig teorikunskaper.

Teorikunskaper är en viktig del av att köra bil, dessa inkluderar bland annat att kunna trafikregler, kunna tolka vägmärken och veta hur du ska anpassa din körning i olika situationer. Utöver själva manövreringen av bilen så är teorikunskaper alltså en viktig aspekt.

Du får teorikunskaper genom att läsa teoriböcker och att göra övningar i exempelvis teoriboken eller på webbplatser och appar.