Teoricentralen faktabanken sverige

Terrängfordon

Vad innebär terrängfordon? Vi förklarar vad terrängfordon är för något och vilka underklasser som olika terrängfordon delas upp i.

Terrängfordon är ett motorfordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. De delas in i terrängvagnar och terrängskotrar, alternativt terrängmotorfordon och terrängsläp.