Teoricentralen faktabanken sverige

Teoriprovet

Vad innebär teoriprovet? Vi förklarar vad teoriprovet är för något, hur många frågor det består av, samt när du kan boka förarprovet.

Teoriprovet, som även kallas för kunskapsprovet, är teoridelen av förarprovet för att få ta körkort.

Det görs på en dator på trafikverket och det består av 70 frågor som ska hinnas med på 50 minuter. 5 av dessa frågor väljs slumpmässigt bort för statistik och påverkar inte resultatet på provet, dock vet man aldrig vilka frågor som räknas bort. Av de resterande 65 frågorna behövs 52 rätt för ett avklarat teoriprov.

Teoriprovet görs alltid innan körprovet, och ett godkänt resultat krävs innan du får göra körprovet.