Teoricentralen faktabanken sverige

Terrängsläp

Vad är ett terrängsläp? Vi förklarar vad som definierar terrängsläp, vilka regler som gäller för de och vilka undantag som finns för dessa.

Ett terrängsläp är ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon. Terrängsläp likt terrängmotorfordon får enbart köras på enskilda vägar. De får dock köras kortaste lämpliga sträcka på annan väg i samband med att en sådan väg behöver korsas. Man får också köra på allmän väg om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt.

Innan du med terrängmotorfordon kör ut på en väg är du skyldig att stanna. Du måste lämna alla trafikanter på vägen företräde, även gående och skidåkare. När du kör på en allmän väg eller en enskild väg, som i större utsträckning används av allmänheten, får du inte ha passagerare i terrängfordonet eller därtill kopplat släp. Du får heller inte köra snabbare än 20 km/h.

Förbudet för terrängmotorfordon och terrängsläp att köra på väg, liksom passagerarförbudet och hastighetsbegränsningen, gäller inte för följande:

  • Polis- eller tullpersonal
  • Bilinspektörer
  • Personal vid Kustbevakningen
  • Läkare
  • Sjuksköterskor
  • Barnmorskor
  • Veterinärer

Dessa personer får då undantag vid yrkesutövning eller för att föra sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt. Undantaget gäller också när terrängfordon används vid räddningstjänst eller i andra jämförliga trängande fall.