Teoricentralen faktabanken sverige

Terrängtrafikant

Vad är en terrängtrafikant? Vi förklarar vad en terrängtrafikant är för något och vilka skyldigheter de har när de framför fordon i terräng.

En terrängtrafikant är en trafikant i terräng. Som terrängtrafikant så är det din skyldighet att anpassa din färdväg, hastighet och färdsätt så att du inte stör människor och djur i onödan och så att du inte skadar någon annans mark eller växter.