Teoricentralen faktabanken sverige

Tilläggstavla för dolda handikapp

Vad innebär tilläggstavla för dolda handikapp? Vi förklarar vad som menas med tilläggstavla för dolda handikapp och hur de kan se ut.

Dolda handikapp är bland annat att ha nedsatt syn eller hörsel. Tillägstavlor för detta består av fem svarta prickar i rad för nedsatt syn och tre svarta prickar inuti en cirkel för nedsatt hörsel.