Teoricentralen faktabanken sverige

Tillämpning

Vad är tillämpning? Vi förklarar vad definitionen av tillämpning är och hur ordet kan användas i praktiken. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Tillämpning betyder nyttjande eller användande, det kan även beskrivas som ett praktisk användning av regler, villkor eller föreskrifter.