Teoricentralen faktabanken sverige

Trafikvakt

Vad är en trafikvakt? Vi förklarar vad en trafikvakt är för något och vad deras arbetsuppgifter är. Vi lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Trafikvakter kallas ofta även för flaggvakter eller signalvakter. De arbetar med att dirigera och hantera trafik vid olika typer av vägarbeten.