Teoricentralen faktabanken sverige

Traktor

Vad är en traktor? Vi förklarar vad som definierar en traktor, vilka olika undergrupper som finns och de olika behörigheter som krävs för dessa.

Traktor är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar, som är inrättat för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Traktorer delas upp i traktor A som får köra i högst 40 km/h, och traktor B som får köra i över 40 km/h.

  • För att få köra traktor B så krävs som lägst ett körkort med B-behörighet.
  • För att få köra traktor A så krävs traktorkort, AM-körkort eller högre. Vid kortare sträckor så krävs inget körkort för traktor A.
  • Om du ska köra traktor A eller B med tillkopplade släp i yrkesmässig godstrafik så krävs behörighet C eller CE.