Teoricentralen faktabanken sverige

Traktortåg

Vad är ett traktortåg? VI förklarar vad som menas med ett traktortåg. Lär dig meningen av trafikrelaterade ord och termer med vår ordbok!

Ett traktortåg är en traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon. Släpfordon är ett fordon som är inrättat för koppling till traktor och är avsett för person- eller godstransporter.