Teoricentralen faktabanken sverige

Uppmärksamhet

Vad innebär uppmärksamhet? Här förklarar vi definitionen av uppmärksamhet och går igenom varför det är viktigt att vara uppmärksam i trafiken.

Uppmärksamhet är när man riktar sin perception och/eller sin tankeverksamhet mot något specifikt. Det är viktigt att visa uppmärksamhet som bilförare då det annars är lätt att råka köra oaktsamt för situationen och försätta sig själv eller andra människor i fara.