Teoricentralen faktabanken sverige

Utfartsregeln

Vad innebär utfartsregeln? Lär dig mer om denna grundläggande trafikregel som innebär att du lämnar företräde när du lämnar vissa områden.

Utfartsregeln innebär i korta drag att företräde ska lämnas för all trafik när man kör ut från dessa områden:

  • Parkeringsplats.
  • Fastighet (ex. hus eller tomt).
  • Stigar, ägoväg och liknande vägar.
  • Gågata, gångfartsområde, vägren eller terräng.
  • Gångbana eller cykelbana som korsats.