Teoricentralen faktabanken sverige

Utryckningsfordon

Vad innebär utryckningsfordon? Här hittar du förklaringen till vad utryckningsfordon är för något och vilka regler som gäller för de.

Ett utryckningsfordon är ett motorfordon som används vid brådskande utryckning i samhällsviktig verksamhet. Exempel på utryckningsfordon är ambulans och brandbil.

Fordon som används som utryckningsfordon skall vara godkända och registrerade som utryckningsfordon enligt respektive lands lagar och bestämmelser.