Teoricentralen faktabanken sverige

Vägens olika delar

Vad innebär vägens olika delar? Vi förklarar vad som menas med vägens olika delar. Lär dig meningen av trafikrelaterade ord och termer med vår ordbok!

Vägens olika delar är körbana, vägren och eventuellt en gång- eller cykelbana.