Teoricentralen faktabanken sverige

Vägmarkeringar

Vad innebär vägmarkeringar? Vi förklarar vad vägmarkeringar är för något, vart du kan stöta på de och i vilka utföranden de kan dyka upp.

Vägmarkeringar används för att varna, vägleda eller reglera trafikanter och finns på de flesta vägar. Det kan saknas på mindre vägar, särskilt gator i tätort och grusvägar. Vägmarkeringar har olika betydelser och kan förekomma på egen hand eller i kombination med vägmärken.