Teoricentralen faktabanken sverige

Vägmärken

Vad är vägmärken? Vi förklarar vad vägmärken är för något och vilken funktion de fyller. Lär dig meningen av trafikrelaterade ord och termer med vår ordbok!

Vägmärken eller trafikmärken används för att förmedla information om trafikförhållanden för trafikanter. Exempel på vägmärken är förbudsmärken, påbudsmärken och varningsmärken.