Teoricentralen faktabanken sverige

Vänstersväng stadstrafik

Vad innebär vänstersväng i stadstrafik? Vi förklarar vad vänstersväng i stadstrafik är för något och listar viktiga saker att tänka på vid denna manöver.

En vänstersväng i stadstrafik innebär, precis som namnet antyder, att du svänger vänster i stadstrafik. Detta är dock inte ett helt riskfritt moment, det är därför viktigt att planera i förväg och att placera bilen korrekt. Vad som är korrekt placering beror på korsningens utformning och vilka körvägar som mötande trafik kan ta.

Följande är viktiga punkter att tänka på vid vänstersväng i stadstrafik

  • Tänk på att du har väjningsplikt mot mötande trafik vars körfält du korsar.
  • Undvik att stanna om möjligt, bedöm hastigheten på mötande fordon och håll ögonen öppna för cyklister och fotgängare som kan korsa din väg.
  • Planera på förväg var du kan stanna i korsningen om det skulle behövas
  • Undvik att ta samma körväg som mötande trafik som också ska svänga vänster