Teoricentralen faktabanken sverige

Växelspak

Vad är en växelspak? Vi förklarar vad en växelspak är för något och vilken funktion den fyller. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Växelspak är ett reglage med vilken man kan välja mellan olika växellägen i växellådan. På fordon med automatisk växellåda benämns reglaget ofta växelväljare.