Teoricentralen faktabanken sverige

Växthuseffekt

Vad är växthuseffekt? Vi förklarar vad växthuseffekten är för något och vad som orsakar den, samt hur den relaterar till vägtrafiken.

Växthuseffekten innebär att atmosfären håller kvar värmeenergin från solen, likt hur glasväggarna i ett växthus behåller värmen i ett växthus. Denna effekt uppstår dels på grund av gaser i atmosfären som fångar upp värmestrålning, dessa kallas för växthusgaser.

Huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar och tunga fordon dominerar. även om utsläppen minskar stadigt så är det stora mängder det rör sig om. Det är därför viktigt att använda miljömedveten körning för att minska utsläpp i så stor mån som möjligt.