Teoricentralen faktabanken sverige

Viltfara

Vad är viltfara? Vi förklarar vad man menar med viltfara och listar även under vilka månader viltfaran är som störst i Sverige.

Viltfara innebär att det finns en risk för att det ska finnas vilt på vägarna, exempelvis älg och rådjur. Risken för viltolyckor är som störst på hösten, från September till December.