Facebook pixel

Världsarv

Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Alternativa symboler