Facebook pixel

Farligt gods

Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263] om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler