Minskning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält minskar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärke F17-1.svg
Vägmärke F17-2.svg
Vägmärke F17-3.svg