Cirkulationsplats

Märket anger att vägen övergår i en cirkulationsplats.

Alternativa symboler

Vägmärke D3-1.svg