Facebook pixel

Cirkulationsplats

Märket anger att vägen övergår i en cirkulationsplats.

Alternativa symboler