Varning för olycka

Märket varnar för olycka.

Alternativa symboler

Vägmärke A41-1.svg