Facebook pixel

Varning för olycka

Märket varnar för olycka.

Alternativa symboler